Różnorodność biologiczna

Temat: Różnorodność biologiczna roślin niejedno ma imię i co z tego wynika - wokół
Wprowadzenie
Zwykle, gdy obserwujemy rośliny w środowisku nas otaczającym, to postrzegamy je, jako zbiorowiska roślinne [słownik] [zdjęcie] stanowiące element krajobrazu. Jakaż wokół nas ich różnorodność. [mapa] [zdjęcia] Dopiero bliższe obserwacje umożliwiają nam rozpoznanie osobników danego gatunku, rodzaju, gromady czy innej jednostki systematycznej organizmów Musimy pamiętać, że niektóre postacie form życiowych roślin późnym latem i jesienią są dla nas niezauważalne. Niektóre rośliny mają krótki okres wegetacji. Możemy je obserwować wiosną i do połowy lata np. zawilce.Zimą wydaje się, że świat roślin jest bardzo ubogi. Jednak to nie oznacza, że różnorodność biologiczna jest na tym terenie niewielka. Wystarczy przyjść w to samo miejsce w innej porze roku. Podobne zjawisko pozornie małej różnorodności biologicznej obserwujemy latem w buczynach. Na każdym poziomie organizacji życia obserwujemy różnorodność biologiczną.Wiemy, że przedstawiciele tego samego gatunku nie są zwykle identyczni. Jej źródłem jest różnorodność genetyczna. Dzięki temu organizmy mają możliwość pewnej reakcji na warunki środowiska. W zbiorowisku roślin rozpoznajemy przedstawicieli różnych grup systematycznych, a szczególną obfitość różnorodności znajdujemy na terenie właściwie niezmienionym przez człowieka i zamieszkałym przez organizmy jednego z końcowych etapów sukcesji ekologicznej. Część roślin jest niechętnie widziana przez człowieka w jego uprawach jako tzw. chwasty. Rośliny te są przez ludzi ustawicznie tępione. Stare, tradycyjne gatunki roślin użytkowych są zastępowane nowymi, wydajniejszymi. W związku z tym pojawią się kolejny problemy - chronić czy tępić, ozdabiać ogrody nowymi gatunkami sprowadzonymi z innego środowiska czy zadowolić się wyłącznie gatunkami rodzimymi, itp.. Zachowanie różnorodności biologicznej jest bowiem warunkiem przetrwania życia na Ziemi,a nasz rola w ochronie i przywracaniu tej różnorodności wokół nas jest ogromna.
Zapraszam Was do sprawdzenia - jak to jest z tą różnorodnością świata roślin na terenie Polski. Przyjrzyjmy się różnym aspektom różnorodności biologicznej. Będziemy je obserwować we własnym środowisku i korzystać z danych o różnorodności biologicznej Polski, zgromadzonych przez polskich uczniów w ramach Programu GLOBE. Może wykonując poszczególne zadania dostrzeżecie, dotąd niezauważane przez Was problemy. Mam nadzieję, że zechcecie aktywnie włączyć się w ochronę różnorodności biologicznej w najbliższym otoczeniu - jedną z propozycji przedstawiam w zadaniu 4. Wierzę, że sami również zaproponujecie jeszcze inne formy pomocy. Najwytrwalsi i przyszli badacze - może już teraz rozpoczną swoją przygodę z nauką włączając się w badania środowiska Programu GLOBE lub opracowując własną pracę do Olimpiady Biologicznej
Zapraszam do wykonania zadań, pomocą będą karty pracy i odpowiednie linki.
Powodzenia.

Autor: Elżbieta Zalewska
 
© 2019 UNEP/GRID Warszawa