Każdy scenariusz zajęć składa się z wprowadzenia, materiałów dla nauczyciela i materiałów dla ucznia. Teksty są interaktywne i posiadają odnośniki do haseł słownikowych, ilustracji lub połączeń do stron internetowych. Wprowadzenie ma na celu przybliżenie tematu scenariusza, przedstawienie podstawowych pojęć i ich definicji. Materiały dla nauczycieli zawierają informacje i wskazówki jak przeprowadzić zajęcia z wykorzystaniem Internetu, jak oszacować czas trwania tego typu zajęć, wskazują odniesienia do podstawy programowej, poziom trudności oraz wymagania techniczne. Materiały dla uczniów zawierają zadania do wykonania oraz kartę badań. Uczniowie pracują z danymi mogą tworzyć interaktywne mapy i wykresy ilustrujące lub opisujące środowisko przyrodnicze Ziemi oraz problemy związane z jej zrównoważonym rozwojem. Wykorzystując informacje uzyskane podczas pracy z Internetem uczniowie odpowiadają na pytania i rozwiązują problemy przedstawione w scenariuszu.

 

© 2019 UNEP/GRID Warszawa